PDA

View Full Version : Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo về kênh Xuy-ê và Panamaqt25989
25-05-2011, 03:42 PM
Bài 38. Thực hành

Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Panama
I. Chuẩn bị
- Các nhóm nộp bài báo cáo thực hành đã hoàn thành ở nhà.
II. Nội dung thực hành
Hướng dẫn viết bài thực hành trên cơ sở các nhóm đã hoàn thành 2 bài tập ở nhà.
Kênh đào Xuy-ê
1. Vị trí địa lí
- Cắt ngang qua eo đất Xuy-ê của Ai Cập
2. Sơ luợc lịch sử
Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1869
1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc cữu hoá kênh đào
3. Đặc điểm kênh đào
Đặc điểm chung
Dài 195 km(121 dặm)
Trọng tải 250 nghìn tấn
Không cần âu tầu khi qua kênh đào
Thời gian qua kênh đào: 11-12 giờ
b. Quãng đường được rút ngắn khi qua kênh đào
Quãng đường được rút ngắn khi qua
kênh đào Xuy-ê
XanPhranxixcô
Niu I-ooc
Bantimo
VanParaixô
Xit-ni
Tokyô
Thượng hải
Mun Bai
Ôđexa
Livơpun
Rôttecđam
Giênoa
Một số cảng lớn trên thế giới
KĐ. Xuy-ê
Quãng đường được rút ngắn khi có kênh đào Xuy-ê
Kênh đào Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và ấn Độ Dương, làm xích lại gần hai khu vực công nghiệp ở Tây Âu và Nam á nhiều tài nguyên khoáng sản
Kênh đào Panama
1. Vị trí địa lí
Kênh đào Panama
- Cắt ngang qua eo đất Panama_Thuộc đất nước Panama
2. Sơ luợc lịch sử
Năm 1882 người Pháp khởi công xây dựng nhưng thất bại
Năm 1904 Hoa Kì đã tổ chức đào kênh, năm 1914 đưa vào sử dụng
Tháng 12/1999 trao trả hoàn toàn cho nhân dân Panama
3. Đặc điểm kênh đào
Đặc điểm chung
Bản đồ Kênh đào Panama
- Chiều dài: 64km, rộng 50km.
Trọng tải <100.000 tấn
Đi trong kênh đào phải sử dụng các âu tàu
Hành trình qua kênh đào mất 8 -10giờ.
b. Cấu trúc và việc di chuyển trên kênh đào
+ Cấu trúc
Cấu tạo kênh đào panama
Đại tây dương
TháI bình dương
Những cửa cống của hồ Gatun
Hồ Gatun
Hồ Mirafloret
Cửa cống hồ Mirafloret
Mirafloret
Cửa cống Pedro Migen
10
20
30
m
0
20
40
60
80
km
Tàu di chuyển trong các Âu tàu trên kênh đào PanAMA
Hồ
nhân
tạo
Biển
Lỗ nối hệ thống máy bơm
Dòng nước
b. Cấu trúc kênh đào
Hệ thống các âu tàu (dây cáp, đầu máy xe lửa, 100 lỗ nối với hệ thống máy bơm)
Hồ nhân tạo: Gatun ( +25,9m) và MiraFloret (+10m)
Quãng đường được rút ngắn khi qua
kênh đào panama
XanPhranxixcô
Niu I-ooc
Bantimo
VanParaixô
Xit-ni
Tokyô
Thượng hải
Mun Bai
Ôđexa
Livơpun
Rôttecđam
Giênoa
Một số cảng lớn trên thế giới
Kênh đào Panama là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
Nếu có sai sót mong các bạn bổ sung!