PDA

View Full Version : Thực hành sinh 10 về enzim! (Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim)qt25989
25-05-2011, 03:48 PM
Nội dung:
- Nhỏ dd H202 vào 3 lát khoai tây : một lát khoai tây thường , một lát khoai tây để lạnh . và một lát khoai tây chín
- Khi nhỏ dd H202 ( oxi già ) vào em thấy
+ Miếng khoai tây sống sủi bọt nhiều
+ Miềng khoai tây chính không xảy ra hiện tượng
+ Miếng khoai tât sống để lạnh : có sủi bọt nhưng ít hơn khoai tây sống
Câu hỏi:
1 / Tại sao lát khoai tây sống ở nhiệt độ phòng thí nghiệm và lát khoai tây chín lại có sự khác nhau về lượng khí thoát ra ?
2 / Cơ chất của enzim catalaza là gì ?
3 / Sản phẩm tạo thành sau phản ứng do enzim này xúc tác này là gì ?
4 / Tại sao lại có sự khác nhau về hoạt tính enzim giữa các lát khoai tât để ỉư nhiệt độ phòng thí nghiệm và ở trong tủ lạnh ?

qt25989
25-05-2011, 03:50 PM
Trả lời:
1.
Lát khoai tây sống để ở nhiệt độ phòng và lát khoai tây chín có lượng khí thoát ra khác nhau là do hoạt tính của Enzyme ở hai lát khoai tây. Ở lát khoai tây sống, Enzyme có hoạt tính cao, còn ở lát khoai tây chín, Enzyme đã bị nhiệt độ phân hủy làm mất hoạt tính

2.
Cơ chất của Enzyme Catalase là H2O2 (Perocid Hydro)

3.
Sản phẩm tạo thành sau phản ứng do Enzyme này xúc tác là H2O và O2

4.
Nguyên nhân:
- Lát khoai tây sống để ở nhiệt độ phòng: Enzyme Catalase có hoạt tính cao nên tạo ra nhiều bọt khí trên bề mặt lát khoai
- Lát khoai tây để trong tủ lạnh: do nhiệt độ thấp đã làm giảm hoạt tính của Enzyme
Phương trình phản ứng xảy ra:(phản ứng phân tích Perocid Hydro dưới tác dụng của Enzyme Catalase)

2 H2O2 → H2O + O2↑

Khí thoát ra là khí Oxy.