PDA

View Full Version : Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể (Minh hoạ cho các đề bài SGK trang 36)qt25989
27-09-2011, 10:03 PM
Do chụp bằng dt nên không rõ nha!
Hình 1: Gá lỗ tròn:

http://nd9.upanh.com/b2.s20.d1/5058e406dcec916c540a4280befc9744_35729109.11092719 165200.700x0.jpg

Hình 2: Gá mặt nghiêng:

http://nd5.upanh.com/b5.s2.d2/07196b2118c966ef5fd4ed9abc0419b1_35729115.11092719 172600.700x0.jpg

Hình 3: Gá lỗ chữ nhật:

http://nd3.upanh.com/b5.s7.d1/621507d1d1c3c9e87e37c1a883f103f9_35729123.11092719 174300.700x0.jpg

Hình 4: Gá có rãnh:

http://nd3.upanh.com/b5.s7.d3/a61759d9fa3dbe9921c9e07e7a5de1be_35729133.11092719 180400.700x0.jpg

Hình 5: Gá chạc tròn (vì thầy không bảo nên mình không làm bạn nhé!)

Hình 6: Gá chac lệch:

http://nd8.upanh.com/b6.s9.d3/5640843006adc9288e484f328871eda8_35729138.11092719 181600.700x0.jpg